TV der bevæger dig

Minister-afbud: Varde får nye cykelstier

Miljøminister Ida Auken har sendt afbud til indvielsen af fire nye cykelstier i Varde i dag. Hun har barns første sygedag. Hun skulle have tester en af cykelstierne, som i høj grad er lavet i samarbejde med lokale erhvervsfolk.

02:36

Købmand Niels Chr. Hansen er blandt de lokale erhvervsfolk, som har bidraget til de nye cykelstier.

Fra dagens indvielse - i regnvejr.

Miljøminister Ida Auken (Foto:Claus Bjørn Larsen)

1 af 4

Transportministeriet udpegede i sidste uge Varde Kommune som den landkommune i Danmark, hvor indbyggerne cykler mest. De fire nye cykelstier skal dels gøre det mere sikkert at cykle, dels give nye tilbud til turister.

Satser massivt

- Varde Kommune satser massivt på at skabe gode forhold for vores cyklister, siger Preben Olesen (V), Formand for udvalget for Plan og Teknik. Det gør vi både af hensyn til trafiksikkerheden og folkesundheden, og fordi vi tror på, at gode muligheder for at opleve naturen fra sadlen, vil tiltrække flere turister.

- De fire cykelstier, som vi indvier sammen med miljøminister Ida Auken, er alle oplagte at tage i brug for de turister, som ønsker en stor naturoplevelse i det fri samtidig med, at de får motion. Derudover er den nye strandvejscykelsti tiltænkt skolebørn.

Lokalt samarbejde

De nye cykelstier er resultatet af et godt samarbejde mellem lokale, private erhvervsdrivende, Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen og Varde Kommune.

-I Naturstyrelsen lægger vi vægt på det lokale samarbejde, og på at cykelstier gennem naturområder også fører til gode naturoplevelser, siger skovfoged Søren Rask Jessen. Derfor er vi glade for de nye cykelstier, der netop er et resultat af et godt samarbejde, der forbinder byerne Henne Stationsby og Henne Strand med Filsø og Kærgård Plantage. Det er en væsentlig forbedring af cyklisters oplevelsesmuligheder og en vigtig styrkelse af cykelruten "Vestkystruten", der løber 6000 km rundt om Nordsøen.

De fire nye cykelstier

Der kom en, der kom to, der kom fire nye cykelstier i Henne:

Den 1. fra Gl. Strandvej/Porsmosevej til Klintingvej på 3 km blev skabt på initiativ af en lokal erhvervsdrivende, som formåede at overbevise sine kollegaer om nødvendigheden både for de fastboende og for turisterne.

Finansiering foregik med af 40 pct. af byggesummen som tilskud fra Cykelpuljen, frivillig afståelse af jord langs Strandvejen samt et sponsorat fra de lokale erhvervsdrivende. Under afrømning af stiarealet bidrog to lokale entreprenører med deres maskiner og gratis arbejdsindsats.

Den 2. er en videreførelse af den 1. Dvs. forlængelse af cykelstien fra Stausø langs Klintingvej til Strandvejen på 800 m.

De 2 berørte lodsejere på Klintingvej tog initiativet, i det de frivilligt afgav den jord, der var nødvendig til etablering af stien. Sammen med en lokal maskinstation, der stillede arbejdskraft til rådighed og Varde Kommune, blev forbindelsen hurtigt etableret.

Den 3. kom i gang, da den 1. var godt halvvejs, igen på privat initiativ og efter samme princip med frivillig jordafgivelse af de berørte lodsejere. Varde Kommune var parat til at forlænge cykelstien til Neder Fiddevej, for at give turisterne og fastboende mulighed for at cykle til Filsø.

Men borgerne i Henne Stationsby ville videre, og de ønskede at stier skulle gå de sidste 1,3 km helt ind til byen. Det lykkedes igen med store sponsorater fra lokale erhvervsdrivende, frivillig afgivelse af jord og en stor arbejdsindsats fra frivillige.

Den 4. fra Strandvejen til Filsø/Kærgårdplantagen langs Porsmosevej blev interessant, fordi Filsøprojektet blev skud i gang samtidig med etablering af de første 7 km cykelsti ved strandvejen. Det betød nemlig, at der opstod et behov for bedre tilgængelighed for beboerne og turisterne til området omkring Filsø.

I alt er der skabt mere end 10 km cykelsti i området. Trafiktællinger har vist, at ikke mindre end 876 cyklister har benyttet sig af stien på bare en uge.

 

 

Varde Kommune har ca. 133 km cykelsti i åbent land.
Herudover har vi en lang række cykelstier i byerne.

Efter Kommunesammenlægningen er der så blevet lavet følgende cykelstier:

Horne-Tistrup - ca. 3,5 km
Varde-Tinghøj - ca. 3 km
Varde (Tændpibekrydset) - Outrup - Nr. Nebel (Kastkærvej) - ca. 16 km.
Næsbjerg – Varde - ca. 4 km
Henne Strandvej - ca. 6,5 km
Porsmosevej (fra Strandvejen til Hennemølleåvej) - ca. 1 km
Klintingvej (Stausø - Strandvejen) - ca. 1,5 km
Horne – Gunderupvej til Kvongvej - ca. 2,9 km
Kvong – fra Kvong til rute 11 - ca. 4 km
Nordenskov - Øse
Frisvadvej i Varde
Færdiggørelse af Ølgod - Bejsnap

Herudover har Å. V. Jensens fond og Naturstyrelsen etableret stier.

Ud over de etablerede ligger der ønsker for over 126 mio. kr. om en lang række cykelstier i kommunen.

Kilde: Varde Kommune

 

Mere vejr