NaturKulturVarde: Lad det være lovligt at fange krebs med ruser

I dag er det ulovligt at fange krebs i Danmark med krebseruser. Men det vil NaturKulturVarde lave om på. I Varde Å er signalkrebsen nemlig ved at udkonkurrere andre krebsearter, så de vil give folk lov til at indfange dem på effektiv vis.

Den uønskede signalkrebs er i gang med at udkonkurrere dens fætter flodkrebsen i Varde Å.

Derfor har naturvejleder Morten Vinding sat ti krebseruser ud i åen. Normalt er det ulovligt, men Morten Vinding har fået dispensation til at fange signalkrebs i Varde Å. 

Morten Vinding har sat ti krebseruser ud i Varde Å.

Nu vil han så gerne udskifte dispensationen med en generel tilladelse til folk, så de lovligt kan gå ud og fange signalkrebs med ruser.

- Hvis man kunne få lov til at tage ud og fange lidt krebs med krebseruser, så synes jeg faktisk, man kan give folk en rigtig god naturoplevelse, siger han til TV SYD og tilføjer:

- I dag giver man ikke folk en reel mulighed for at fange de signalkrebs, som man gerne vil af med.

Morten Vindings håb er, at folk samtidig vil holde bestanden af signalkrebs nede ved at fange dem. Og signalkrebsene er lette at skille fra flodkrebsen. 

- Det bedste kendetegn på en signalkrebs er en hvid plet på kloen. 

Signalkrebs blev spottet første gang i Fidde sø ved Filsø. Nu breder de sig og er derfor på EUs dødsliste sammen med andre dyr og planter, der truer vores egne arter.

- Den har ikke de samme krav til vandkvalitet. Den yngler som halvanden til toårig. En flodkrebs yngler først, når den er tre – fire år. Og signalkrebsen får dobbelt så mange æg, som flodkrebsen gør. Derfor kommer den hurtigt til at fylde og dominere vandløbet.

Signalkrebsen er hverken omfattet af fredningstid eller mindstemål og kan derfor frit fanges efter lyst i alle størrelser og hel året rundt. Dog kun med for eksempel krebsebrikker og ikke de effektive ruser.

Forslaget fra NaturKulturVarde ligger nu til diskussion i Landbrug- og fiskeristyrelsen.