Naturpark Vesterhavet er på vej

Området mellem Blåvandshuk og Nymindegab er inde i opløbet om at blive en officiel Naturpark.

Det er Friluftsrådet, der afgør, om det naturskønne område mellem Blåvandshuk og Nymindegab kan udnævnes til officiel Naturpark, og herfra er meldingen, at området nærmer sig, men at der fortsat er forhold, der skal arbejdes med.

Det drejer sig blandt andet om, at Varde Kommune mere præcist skal beskrive de naturplejende og naturgenoprettende projekter, som bliver en del af arbejdet med området.

Varde Kommune og Friluftsrådet har siden 1. oktober arbejdet med en ansøgning, og Friluftsrådet har nu meddelt hvilke dele af ansøgningen, der skal forbedres, inden det endelige tilsagn kan gives.

- Varde Kommune er godt på vej, og vi har nu angivet en række områder, som de helt specifikt skal arbejde med, inden vi kan godkende kommunens ansøgning og vi er optimistiske om udsigterne for området, som rummer et stort potentiale, siger projektleder i Friluftsrådet Maria-Louise Galamba.

Formanden for udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, (V), er glad for, at ansøgningsprocessen nærmer sig sin afslutning, og han satser stærkt på, at kommunen kommer i mål med ambitionen og får området godkendt som en Dansk Naturpark under navnet Naturpark Vesterhavet.

?Der er ingen tvivl om, at naturen i området er unikt med sine mange forskellige naturtyper såsom klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer. Området er også af international betydning som europæisk fuglebeskyttelsesområde. Disse naturskatte skal frem i lyset, så flere får gode naturoplevelser i vores kommune, siger Preben Friis-Hauge.

 

Fakta om Danske Naturparker: