Nej til testcenter i Oksbøl

Hans Christian Thoning (V) siger nej til at anlægge et testcenter for vindmøller i det militære øvelsesområde ved Oksbøl.

Forslaget er kommet fra Socialdemokratiet som alternativ til den planlagte placering i Østerild Plantage i Thy.

Hans Christian Thoning er formand for Folketingets forsvarsudvalg, og han bor i Oksbøl.

- Jeg må tage afstand fra forslaget, fastslår han.

Oksbøl truet

Han peger på, at Kallesmærsk Hede bruges til træning af soldater, der skal udsendes til udenlandske missioner. Hvis testcentret skal placeres i udkanten af øvelsesområdet, vil det kræve beslaglæggelse af 150 ejendomme i Oksbøl. Endvidere er området udlagt som fuglebeskyttelsesområde.

Folketinget første behandlede i dag regeringens forslag om at anlægge et testcenter for kæmpe vindmøller i Thy.

Miljøminister Karen Ellemanns (V) har fået to uger til at undersøge alternative placeringer.

Forsvaret afviser

Forsvarsministeriet siget i et notat:
 
- Muligheden for at øve realistiske scenarier til understøttelse af personel, der udsendes til internationale missioner bliver afgørende forringet.

Forsvarets indsættelse i Kosovo, Irak og Afghanistan har understreget behovet for at kunne gennemføre uddannelse og træning i et udfordrende øvelsesmiljø (scenarier og terrænområder) i overensstemmelse med virkelighedens omskiftelige operationsområder og indsættelsesformer.

En begrænsning af øvelsesvilkårene i Oksbøl vil forhindre den fornødne uddannelsesmæssige træning.
          
Da området henset til sin benyttelse ikke vurderes at udgøre en reel option til opstilling af vindmøller, er de økonomiske konsekvenser ikke belyst.