Nu kan du gå på vandet ved Filsø

Naturelskere og fuglekiggere får ideelle forhold ved den genskabte Filsø. Lørdag blev en ny ellipseformet bro indviet. Med den kan man nu gå på vandet.

Engang var Filsø landets næststørste sø, men afvanding og opdyrkning betød, at den svandt ind til næsten ingenting. Men i 2011 skete der noget, da Aage V. Jensen Naturfond satte sig for at genskabe søen gennem ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Formålet var at udvikle gode rammer for dyreliv og  naturoplevelser.

Siden er flere sjældne fuglearter vendt tilbage, og området har udviklet sig til en velbesøgt seværdighed. Og som led i "Stedet Tæller" - Realdanias kampagne for yderområderne - er Filsø også udvalgt som ét blandt 10 særlige steder i det danske landskab. På hvert sted skal arkitektoniske nedslag i højeste kvalitet højne og formidle oplevelsen af naturen. 

Der er kommet et rigt fugleliv omkring Filsø\n
Der er kommet et rigt fugleliv omkring Filsø\n
Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Ved Filsø betyder det konkret, at der er skabt en ny adgangsvej og udsigtsbro, som sørger for, at man kan bevæge sig rundt i området i ét sammenhængende cirkelforløb - vel at mærke uden at forstyrre områdets omkring 70 ynglende fuglearter. Sti og bro hænger sammen, og begge dele er udført i beton, der diskret føjer sig ind i omgivelserne.

Med til indvielsen var Anne Engsig, som i dag bor ved Viborg. For 20 år siden boede hun ved den dæmning, som i dag adskiller to af søerne ved Filsø. Hun var meget begejstret for broen - og ikke mindst for en cykletur ad dæmningen, hvor der, da hun boede i området, var marker. 

- Den der oplevelse af at køre ad dæmningen og have sø på begge sider. Og masser af fugle. Det er helt utroligt, siger hun til TV SYD.

Filsøs nye bro er udviklet i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen. Schønherr har rådgivet og tegnet projektet, som også omfatter etablering af en ny parkeringsplads.

Kampagnen "Stedet Tæller" har støttet projektet med 3,8 millioner kroner. Aage V. Jensen Naturfond støtter derudover med etablering af skolestue, picnicfaciliteter og toiletter.

Borgmester Erik Buhl, Varde, var begejsret for den nye bro, som alle kan benytte til at komme ud i sø-området. 

- Jeg har lige hørt, at de har talt 220 forskellige fuglearter hernede, siger han. 

 

Flere hundrede tog den nye bro i brug - bl.a. til at nyde de kommunale pølser...
Flere hundrede tog den nye bro i brug - bl.a. til at nyde de kommunale pølser...
Foto: Christian Kallenbach, TV SYD