Nu skal en kendt og af mange elsket plante udryddes

​Varde Kommune går nu igang med at fjerne et stort område med hybenroser ved Blåvandshuk Fyr. Den vilde plante, hvis rigtige navn er 'rynket rose', kvæler nemlig alt andet vækst.

I januar begynder arbejdet med at fjerne hybenroser på et 2,5 hektar stort område omkring Blåvandshuk Fyr. skriver Varde Kommune i en pressemedelelse.

Årsagen er, at klitlandskabet omkring Blåvandshuk Fyr er ved at blive helt kvalt af rynket rose, også kaldet hybenrose. 

Hybenroser vokser gerne tæt på stranden. Desværre kvæler den al anden naturlig vækst.
Hybenroser vokser gerne tæt på stranden. Desværre kvæler den al anden naturlig vækst.

Selvom mange forbinder hybenrosen med de danske kyster, så hører den slet ikke hjemme i Danmark. 

Hybenrosen er en invasiv art fra Asien, der blev indført som prydplante omkring år 1800.

Fra 1950’erne og frem er hybenrosen blevet plantet i mange sommerhusområder og læhegn. Den spreder sig kraftigt og er vanskelig at udrydde. Rynket rose er nu den mest udbredte invasive art i Danmark og udgør en trussel mod andre planter ved de kystnære naturområder.

Her skal hybenroserne fjernes ved Blåvandshuk Fyr
Her skal hybenroserne fjernes ved Blåvandshuk Fyr
Foto: Varde Kommune

Rynket rose har ingen naturlige fjender i Danmark og kan danne store tætte bestande, hvor al anden vegetation skygges væk. Det medfører, at det naturlige dyre- og planteliv forsvinder fra deres levesteder.

For at skåne dyre- og planteliv mest muligt, så begynder arbejdet med at fjerne de mange planter her i januar måned.        

Læs mere om hele projektet på Varde Kommunes hjemmeside.