TV der bevæger dig

Nu skal farlig bunker fjernes

En bunker fra 2. verdenskrig ved Blåvand er blevet så farlig, at den skal fjernes. Kystdirektoratet og Varde Kommune er gået i gang med at planlægge rydningen.

Tre bunkers i vandkanten ved Blåvand. Den ene bunker yderst til højre bliver nu fjernet, fordi den er for farlig for turisterne.

Bunkeren ligger mellem Blåvand og Fyr og er blot én af omkring 100 bunkere, der nu bliver fjernet langs Vestkysten. Alle de øvrige bunkere ligger i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted.

I første omgang vil arbejdet koncentrere sig om de bunkers, der ligger umiddelbart nær vandkanten, og som er så forvitrede af vind og vejr, at de udgør en fare for turister og badesikkerheden.

Det er ikke mindst det blotlagte armeringsjern, der udgør en fare.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har samlet ca. 10 mio. kr. til formålet, og de berørte kommuner forventes at yde et bidrag, der svarer til 20.000 kroner for hver bunker, der er placeret i den enkelte kommune.

Alle de udvalgte bunkere skal være væk inden udgangen af 2013. I første omgang drejer det sig om 100 ud af de i alt ca. 600 bunkere, der er langs Vestkysten.

Varde Kommune har afsat i alt 100.000 til sikring af farlige bunkere i budgettet for 2014.

Plan og Byggechef i Varde Kommune, Ivar Sande, håber at bunkeren i Blåvand bliver blandt de første, der bliver fjernet, også selvom det falder sammen med turistsæsonen.

Bunkerne bliver fjernet af hensyn til sikkerheden, men hvad med den historiske værdi? Er den mindre vigtig, eller har vi brug for synlige beviser på menneskehedens sorte side? Hvad synes du?

Deltag i debatten på www.facebook.com/tvsyd

Bunkerne vil blive nedbrudt med entreprenørmaskiner eller sprængstof. Sådan her så det ud, da Kystdirektoratet i 2003 som forsøg nedbrød en bunker.

Forsøgsnedbrydning af bunker i 2003