Nu trækker laksen ind i åerne

Fredag gik laksefiskeriet ind i de danske åer, og allerede fra morgenstunden strømmede lystfiskerne til vandløbene for at få en af de sølvblanke laks på krogen.

Ved Sneum Å ved Varde stod fiskerne side om side, og i løbet af de første timer fik de to laks og nogle havørreder på krogen.

Fiskeriet er stærkt rationeret. Der må kun fanges en laks pr. mand, og den samlede kvote er på 73 laks.

Blandt fiskerne var Hans Gadeberg, 53 år, der have taget en feriedag for at være med fra morgenstunden. Han kan skrive under på, at den første dag med laksefiskeri gør enhver lystfisker euforisk.

Laksefiskeri i Danmark eksisterende ikke for 20 år siden, men talrige naturgenopretninger har fået den tilbage.