Nyt parti: Forældrepartiet

Partiet vil kæmpe imod det, der kaldes "ulovlige anbringelser, inhabile sagsbehandlere, chikane og trusler, hvis borgerne ikke opfylder kommunernes forlangene".

Partiets mål er at få kulegravet kommunernes arbejde og sagsbehandling i sager om voldsramte og udsatte børn og unge. Og i sager med børn og unge, der er blevet tvangsfjernet "under urigtige eller på falske forudsætninger og med trusler overfor de forældre der ikke der vil makke ret i forhold til det som kommunerne kræver", siger formanden Henriette Dyrby fra Forældrepartiet.

Gør børn forvirrede og frustrerede

Partiet er opstået på baggrund af de grupper på Facebook, der støtter kampen imod forældreansvarsloven.
Partiet skriver bl.a.:
"At vi ikke vil eller skal affinde os med en forældreansvarslov som gør vold lovligt, har frataget kvinder og børn enhver form for beskyttelse mod overgreb. Med den lov er Barnets tarv, barnets tryghed, barnets omsorg forvandlet til en total utryg og usikker barn og ungdom, Den gør Danmarks børn forvirrede og frustrede. de har ikke længere deres faste base de har ikke længere sikkerheden som garanti for en god barndom og ungdom, kan ikke være rigtigt overfor os som forældre og vores børn, det kan ikke være rigtigt at med den lov er Stavnsbåndet blevet genindført.