Nyt samarbejde skal hjælpe psykisk syge i arbejde

Samarbejdet mellem de kommunale jobcentre og de regionale lokalpsykiatrier skal styrkes.

Mennesker med psykiske lidelser står langt oftere uden arbejde eller uddannelse end resten af befolkningen. Det vil Region Syddanmark nu forsøge at rette op på ved blandt andet at styrke samarbejdet mellem de kommunale jobcentre og de regionale lokalpsykiatrier.

Det kan være svært at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller få taget en uddannelse, hvis man har en psykisk lidelse. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun hver fjerde med en psykisk lidelse er i arbejde, mens det gælder for tre ud af fire, når man kigger bredt på den danske befolkning.

Penge til to indsatser

Derfor blev det besluttet på regionsrådsmødet mandag at bruge 1,2 millioner kroner på to indsatser, der skal øge tilknytningen til arbejdsmarkedet hos mennesker med psykiske lidelser og hos flygtninge med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

800.000 kr. af de 1,2 millioner kroner, som er afsat, skal bruges på en bred systematisk indsats for at få flere mennesker med psykiske lidelser i arbejde. Indsatsen er i første omgang målrettet de patienter, der modtager ambulant behandling i en regional lokalpsykiatri, og som samtidig er tilknyttet et kommunalt jobcenter.

De resterende 400.000 kroner går til et to-årigt projekt, der skal hjælpe PTSD-ramte flygtninge i arbejde. Det skal i første omgang ske via et øget samarbejde mellem regionens ATT og fem syddanske kommuner. Det drejer sig om Odense, Kolding, Vejle, Fredericia og Varde kommuner.