Oprensning af forureningen i Kærgård skal bruges til undervisning

Forureningen i Kærgård Klitplantage betyder fortsat, at der er badeforbud. Nu vil Region Syddanmark forsøge at gøre noget ved det – og der skal tænkes undervisning ind i oprensningen.

Arbejdet med at rydde op efter en af danmarkshistoriens værste forureninger er langt fra slut. Forureningen i Kærgård Klitplantage stammer fra det daværende Grindstedværket, der i årene 1957-1973 dumpede 286 millioner liter forurenet spildevand fra produktionen af vitaminer og lægemidler i seks gruber i Kærgård Klitplantage.

Selvom fire gruber med giftig jord er blevet oprenset, så er der fortsat en strækning på 1.400 meter med opholdsforbud og badeforbud. Men nu skal der ske noget, mener Region Syddanmark.

Ud over det forurenede grundvand under gruberne skal renses, så skal der samtidig oprettes et demonstrationsanlæg med tilhørende udstilling, som skal gøre børn og unge interesserede. Det oplyser regionsrådets udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer.

Hør Preben Jensen (V) fortælle, hvordan regionen vil arbejde med den videre oprensning af Kærgård Klitplantage.

- Det skal fungere på den måde, at vi skal fortsætte nogle forsøg, som vi allerede har indledt derude med at pumpe nogle stoffer ned til forureningen og så håbe, at det af kemisk vej kan opløses. Derved kan vi være fri for at udgrave hele området, for det er en umulig opgave, siger næstformand i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer Preben Jensen (V) til TV SYD.

Samtidig ønsker politikerne i udvalget, at der oprettes et egentligt udstillingsvindue for oprensningsteknologien i Kærgård Klitplantage – blandt andet i form af et demonstrationsanlæg. Anlægget skal blandt andet bruges i undervisningsøjemed.

quote

Vi ser gerne, at vi får lavet et udstillingsvindue.

Næstformand i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer Preben Jensen (V).

- Vi ser gerne, at vi får lavet et udstillingsvindue derude for at vise offentligheden og ikke mindst børn, hvordan man forestiller sig, den her oprydning skal foregå, siger Preben Jensen (V).

Handleplanen for Kærgård Klitplantage skal endelig godkendes i regionsrådet, før den kan sættes i værk. Samtidig skal finansieringen af den videre oprensning også yderligere belyses, før oprensningen fortsætter.

Du kan læse mere om den videre oprensning på Region Syddanmarks hjemmeside.