Oversigt

Oversvømmelser i kendt sommerhusområde

Klimaforandringerne mærkes på Hedetoftvej i Blåvand. 20 - 30 sommerhuse har fået oversvømmet deres tilkørselsveje, så man ikke engang kan komme til dem i gummistøvler.

- Det er ret slemt. Der er vand helt op til huset, og nogle af husene er omringet af vand, fortæller Henning Dahlgren, der har sommerhus på Hedetoftvej.

Alt vandet kommer efter flere uger med kraftig regn.

Sommerhusejeren vil have Varde Kommune på banen.

- Vi har henvendt os til kommunen, og de påstår, at det er en privat vej, men vi mener, at Hedetoftvej er kommunens, og det må være kommunens problem, når der er problemer med drænet eller afvandingssystemer fra kommunens vej, mener Henning Dahlgren.

Men her skilles vandene eller rettere vejene. For ifølge Varde Kommune er en del af Hedetoftvej ganske rigtigt kommunens. Men den del, der er oversvømmet, er privat.

Grundejerforeningen Blåvand Nord arbejder på at finde en løsning, så vandet kan blive ledt et andet sted hen.