Paraffin langs Vestkysten

Så er den gal igen. En bræmme af paraffin med klumper på op til ti centimeter ligger 10-15 meter fra vandlinien fra Nymindegab til Vejers. Det kommunale beredsskab vil tirsdag rense stranden.

I juli sidste år drev store mængder paraffin ind på store dele af Vestkysten. Det stammede fra en eksplosionsbrand på en kemisk fabrik i Kiel, viste det sig.

Og den nye bræmme kan faktisk stamme fra samme brand, siger teamleder i miljøafdelingen i Varde Kommune, Poul Sig Vadsholt, til TV SYD. Paraffinen kan have ligget på havbunden siden branden. Der har ikke været rigtige storme, så det kan være tilfældigt, at det driver i land netop nu.

Har taget prøver

- Vi har taget prøver af paraffinen, oplyser han. Det kan være med til at identificere, hvor stoffet stammer fra. Også hvis der er tale om noget, der har været brugt til at rense tanke i et skib.

Paraffinen ligger i en to meter bræmme fra Nymindegab til Vejers. Der er tale om en hvidlig substans med klumper fra to-tre centimeter op til can ti centimeter.

Miljøstyrelsen betaler

Fundet af paraffin er anmeldt til Miljøstyrelsens Havkontor. De skal godkende, at stranden renses.

Efter reglerne om strandrensning i forbindelse med olieforurening får kommunene refunderet udgifterne.

Oprydningen færdig på fredag

Beredskabsinspektør Jørgen Rørvang, Varde Kommune, oplyser, at Esbjerg Maskinstation er hyret til opgaven. Rensningen begyndte i dag ved Vejers og bevæger sig mod nord. Opgaven ventes først at være afsluttet fredag.