TV der bevæger dig

Politikere: Nu skal staten altså til lommerne

Samtlige politikere i Region Syddanmark beder staten om at tage sit ansvar alvorligt i en af Danmarks værste forureningssager midt i det største turistområde.

Det er ikke til at se det, men stranden nedenfor Kjærgaard Plantage er stærkt forurenet. Foto: Claus Fisker - Scanpix

Samtlige 41 politikere i Region Syddanmark beder nu staten om at vedstå sig sit ansvar for en af danmarkshistoriens værste forureningssager i Kjærgaard Plantage på Vestkysten. 

Nu skal der bare ryddes op i det giftige svineri midt i et af Danmarks meste besøgte turistområder, og regionsrådet er enige om, at det kun er rimeligt, at staten bidrager til den 100 mio. kr. store oprydningsregning.

Det er en af de allerværste sager om forurening af naturen i Danmark.

 Vi kan ikke efterlade regningen til de kommende generationer, som andre har gjort til os.

Jørn Lehmann Petersen, Soc.dem.,  Region Syddanmark

- Vi kan ikke efterlade regningen til de kommende generationer, som andre har gjort til os, og det bør vi lære af, siger Jørn Lehmann Petersen (S), som er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Det synspunkt var der stor opbakning til blandt samtlige politikere i regionsrådet.  Næstformand i udvalget, Preben Jensen (V), siger:

Pengene burde dybest set komme fra København, da det var staten, der gav tilladelsen, selv om de lokale sagde nej.   

Preben Jensen, Venstre, Region Syddanmark

- 1400 meter strand i et af de vigtigste turistområder i Danmark er forurenet. Det bliver samfundet nødt til at gøre noget ved, og pengene burde dybest set komme fra København, da det var staten, der gav tilladelsen, selv om de lokale sagde nej.   

Der er badeforbud på en 1400 meter lang strækning midt i et af Danmarks mest besøgte turistområder. Foto: Claus Fisker - Scanpix

  • Region Syddanmark overtog ansvaret for forureningen i 2007, og siden er der fjernet næste 7.500 ton stærkt forurenet slam. Det kostede 50 mio. kr., som blev delt ligeligt mellem Region Syddanmark og Miljøministeriet. Det, der er tilbage nu, er en kraftig forurening af jorden og grundvandet i området.
  •  Det var staten, der tillod, at det daværende Grindstedværk fra 1955-73 kørte i pendulfart til klitterne ved Kjærgård mellem Henne og Vejers med skønsmæssigt 286.000 kubikmeter forurenet spildevand med bl.a. kviksølv, cyanid, benzen og klorerede opløsningsmidler. Det stammede fra produktionen af bl.a. vitaminpiller, antibiotika og nervemedicin på Grindstedværket.
  • De mængder, der blev hældt ud i Kjærgaard Plantage, svarer til, at to tankbiler hver eneste dag i rundt regnet 17 år kørte til Kjærgaard og tømte indholdet der.