Ringmærkning foregår meeeget forsigtigt

En fuglestation viser nu nysgerrige, hvordan man ringmærker fugle.

Der er tre fuglestationer i Danmark.

En af dem ligger i Blåvand, og i efterårsferien inviterer stationen nysgerrige til at se, hvordan man ringmærker fugle.

- Før i tiden troede man, fuglene overnattede på søens bund. På grund af ringmærkning ved vi nu, at vores storke flyver til Afrika, og at den lille elegante Havterne flyver mere end 80.000 km om året, siger Jonas Gadgaard, der er Naturvejleder hos NaturKulturVarde.

Han fortæller, at ringmærkning foregår meeeget forsigtigt, og at fuglene fanges skånsomt i et særligt net.