Så kan man søge penge til naturprojekter i Vadehavet

Nationalpark Vadehavet tilbyder penge til større naturprojekter i området. I alt 350.000 kroner skal fordeles mellem ansøgere med de gode ideer og projekter.

Nationalpark Vadehavet støtter naturprojekter og lokale initiativer og åbner nu for årets sidste ansøgningsrunde
i nationalparkens to tilskudspuljer.

I den ene pulje er der afsat 300.000 til naturprojekter inden for fire formål.

Det første formål er projekter, der øger naturindholdet i klæggrave ved for eksempel at skabe bedre ynglemuligheder for fugle. Her er der afsat 100.000 kroner.

Det andet er initiativer, der øger naturindholdet i klitter og klitheder, og det tredje formål er projekter, der fokuserer på måling af vandkvalitet i forhold til indsamling af østers og andre muslinger.

Det fjerde og sidste formål er forskningsprojekter i nationalparkens natur. Her skal ansøger være en formel forskningsinstitution som et universitet.

Lokale initiativer

I den anden tilskudspulje er der 53.140 kr. tilbage, og der kan gives et tilskud på højst 10.000 kr. til
fire typer af formål. 

Det ene er et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede
viden om nationalparken.

Det andet er en udvikling af nye events, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet
skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen. Desuden er der penge til forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.

For begge tilskudspuljer gælder, at man godt kan søge tilskud til projekter, som først gennemføres
i 2018.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne og hvordan man søger på
www.nationalparkvadehavet.dk.