Sidste kartofler lægges på Filsø Gods

150 års landbrugsproduktion på afvandet søbund er nu ved at være slut på Filsø Gods ved Varde.

En epoke er ved at være ovre - i år er det sidste gang, der bliver lagt kartofler.

Sidst på året begynder det store projekt med at genskabe Filsø. Søen var oprindelig 2000 hektar, men blev afvandet og jorden brugt til blandt andet kartoffelavl, så der i dag kun er 70 hektar sø tilbage.

15 ansatte på godset mister jobbet, når vandet vender tilbage.