Sidste minerydning på Skallingen i gang

Kystdirektoratet går nu i gang med sidste del af minerydningen på Skallingen ved Blåvand nord for Esbjerg.

Rydningen omfatter sydkysten samt de bagvedliggende klitter og marsk i et 120 hektar stort område.
 
Arbejdet begynder omkring 1. juli og forventes færdiggjort ved udgangen af 2011.

Minefeltet er afspærret, og Kystdirektoratet advarer mod, at det er livsfarligt at begive sig ind i området, da miner kan sprænge og store maskiner kører rundt i området.

Under anden verdenskrig udlagde tyskerne omkring 1,4 millioner miner langs den jyske vestkyst. Minerne var et værn mod invasion fra vest. Cirka 72.000 miner blev udlagt på Skallingen i starten af 1944.
 
Modsat de øvrige minefelter langs Vestkysten, var minerne på Skallingen lagt uden mønster. De var blot registreret med deres antal og type indenfor den ydre afgrænsning.

Opgørelse over fund

Under de første to rydninger blev der fundet 26 antipersonelminer, 27 antitankminer, 150 vitale minedele, 13 stykker ueksploderet ammunition og op mod 35.000 stykker affald.
 
Arbejdet bliver udført af et dansk konsortium bestående af Damasec og J.Jensen A/S.
 
Tekniske analyser har vist, at minerne i nogle områder ligger så dybt, at selv ikke moderne metaldetektorer er i stand til at finde minerne. Derfor er det nødvendigt at afgrave og sigte disse områder.
 
Folketinget har bevilget 118 millioner kroner til de første to minerydninger på Skallingen. Til den sidste rydning er der afsat 98 millioner kroner.