TV der bevæger dig

Slut med slam

Nu køres det sidste forurenede slam, sand og jord væk fra grube 3 og 4 i Kærgård Klitplantage.

De sidste spor fra en af Danmarkshistoriens største forureningskatastrofer fjernes nu.

I perioden 1956-1973 kørte tankvogne fra Grindstedværket spildevand ud i Kærgård Plantage ved Vesterhavet imellem strandene i Vejers og Henne. Spildevandet stammede fra produktion af vitaminpiller og lægemidler og læsset af i seks store huller.

286.000 kubikmeter giftigt spildevand blev deponeret på den måde.

I alt er der nu fjernet 2.400 kg. kviksølv, 3.250 kg. cyanid, 80.000 kg. klorerede opløsningsmidler, 66.000 kg. totalbrinter plus en lang række andre stoffer fra stedet.

01:42 Luk video

Drone over Kærgård Plantage.