Snorup Bæk slippes fri

I morgen markeres frilægningen af Snorup Bæk i Varde kommune.

30 elever fra Tistrup skole vil deltage i udlægning af
de sidste marksten og det sidste gydegrus, hvilket er afslutningen af projektet. Markstenene skal sikre vandløbskanterne
samt skabe gode fysiske forhold som skjulesteder for fisk og ikke mindst sikre, at der sker en god iltning af bækkens vand.
 
Efter næsten halvandet år med planlægning og udførelse er Snorup bæk lagt fri, således der nu er skabet en naturlig passage, hvor der tidligere var en opstemning og en sø.