Sommerhusejere: Regnen kommer til at koste os kassen

Sommerhusejerne i Vejers Strand pumper stadig vand væk efter oversvømmelsen for to uger siden. Nu melder regningen sig, og den ser ud til at blive stor.

Hvordan er vejret i Vejers? Det er vådt. Meget vådt. Stadigvæk. For to uger siden mærkede sommerhusejerne i Vejers Strand for alvor, at oktober var en rekord-måned, hvad angår regn.

Vandet stod ned fra oven - og hvad værre var: Vandet stod også op fra neden. 10-12 sommerhuse fik vand ind med skader til følge. 

- Det er træhuse, så det vil sige, at der er skader på gulve, skabe, vægge, møbler... Det er mit bud, at hvis du først har fået vand ind, så er du kommet af med de første 250.000 kr., siger Henning Nielsen, der er med i grundejerforeningens vandudvalg.  

Sådan så det ud - set fra oven - torsdag den 21. oktober.
Sådan så det ud - set fra oven - torsdag den 21. oktober.
Foto: Privat foto

Usikkerhed

Han er selv sommerhusejer, men en af dem, der slap nogenlunde nådigt fra oversvømmelserne i området.

- Men der er ingen tvivl om, at det fylder meget i folks tankegang. For hvornår kommer der mere regn, så vandet kommer tilbage og måske ind i husene igen, siger han.  

quote

Hvis der ikke sker noget, bliver sommerhusene på længere sigt ubeboelige.

Allan Junge Diget, formand for grundejerforeningen.

Noget må der gøres. Men hvad? Hvis de afgørende fire drænrør under det særligt hårdt ramte sommerhusområde skal udskiftes, bliver det meget dyrt for grundejerforeningens medlemmer.

- Vi har ikke nogen endelig vurdering af det, men et estimat er på omkring 5 mio. kr., og hvis rørene skal skiftes ud med større rør, og hvis hoveddrænrøret også skal udskiftes,  ja, så bliver det jo langt dyrere, siger formanden for grundejerforeningen, Allan Junge Diget.

Udskiftning af fire drænrør i den sydlige ende af sommerhusområdet kan blive en dyr affære.  
Udskiftning af fire drænrør i den sydlige ende af sommerhusområdet kan blive en dyr affære.  
Foto: Finn Grahndin

Nej, nej, nej

Sommerhusejerne ønsker hjælp. Men har fået nej, nej, nej. Forsikringsselskaberne vil ikke dække skaderne, fordi der "kun" har været tale om en masse regn og ikke om skybrud. 

Varde Kommune melder også pas.

- Vi kan desværre ikke hjælpe sommerhusejerne. Det har vi simpelthen ikke lovhjemmel til. Vi kan ikke på den måde positivt diskriminere nogen sommerhusejere fremfor andre. Det er en meget uheldig situation for dem. Det erkender jeg, men ansvaret for at sørge for vedligeholdelse og etablering af dræn og sørge for at holde grøfterne oprensede påhviler sommerhusejerne selv, siger formanden for Plan & Teknik, Preben Friis-Hauge, Venstre.

Sommerhusejer Johnny Juul Christensen, Esbjerg: - Det var et chok at komme herud og se alt vandet. Vi har pumpet i to uger, men nu kan vi da se vejene.  
Sommerhusejer Johnny Juul Christensen, Esbjerg: - Det var et chok at komme herud og se alt vandet. Vi har pumpet i to uger, men nu kan vi da se vejene.  
Foto: Finn Grahndin

Grøftegravning 

En tredje part - Naturstyrelsen - har været på besigtigelse. For styrelsen har den ene side af en grøft, mens grundejerforeningen har den anden side. Og er klar til at betale halvdelen af udgifterne til at få renset grøften, som de mener er groet til og dermed ikke leder vandet væk, som den skal. 

- Naturstyrelsens område ligger højere oppe, så det betyder, at vandet derfra kommer ned til os. Og når grøften ikke leder det vand væk rundt om sommerhusområdet, så fortsætter vandet ind i sommerhusområdet i stedet, siger Henning Nielsen, medlem af grundejerforeningens vandudvalg.

Den sydlige del af den røde streg markerer den grøft, som sammen ejes af sommerhusejerne og Naturstyrelsen.  
Den sydlige del af den røde streg markerer den grøft, som sammen ejes af sommerhusejerne og Naturstyrelsen.  
Foto: Fin Grahndin

Løsning: Udskift drænsystemet 

Men Naturstyrelsen tror ikke, at oprensningen har den effekt. Overhovedet. Skovrider Ulrik Lorenzen peger på, at den eneste løsning er, at sommerhusejerne sørger for at få etableret et bedre drænsystem.

- Vi har snakket med grundejerforeningen og gør det meget gerne igen. Vi vil gerne hjælpe, hvis det giver mening, siger skovrideren. 

quote

Hvornår kommer der mere regn, så vandet kommer tilbage og måske ind i husene igen?

Henning Nielsen, sommerhusejer og med i vandudvalget. 

Vand fra søer? 

Sommerhusejerne er forbavsede over, hvor meget vand de pludselig har fået i år.

- Det er helt usædvanligt, siger Allan Junge Diget, formand for grundejerforeningen.

Formand for grundejerforeningen, Allan Junge Diget: - Vi har fået helt usædvanligt meget vand. Måske kommer en stor del af det fra Strib-søerne i nærheden.
Formand for grundejerforeningen, Allan Junge Diget: - Vi har fået helt usædvanligt meget vand. Måske kommer en stor del af det fra Strib-søerne i nærheden.
Foto: Finn Grahndin

Så nu undersøges det, om sommerhusområdet Vejers Strand får mere vand, fordi Naturstyrelsen - med kommunens tilladelse - har hævet vandstanden i to små nærliggende søer: Strib søerne. En undersøgelse, der i øvrigt sker med billigelse af Naturstyrelsen.

Rammer turisterne

- Men det er jo ikke ligefrem en løsning nu og her. Vi har ganske vist investeret for over 100.000 kr. i pumper og slanger, så vi har et beredskab, hvis vandet kommer igen. Men hvis der ikke kommer gang i en egentlig løsning, bliver sommerhusene på længere sigt ubeboelige eller får så mange problemer, at de ikke kan lejes ud til turister. Det vil gå ud over erhvervslivet i området. Og politikerne i Varde byråd har jo ellers store ambitioner på netop dette område, påpeger Allan Junge Diget.

Indtil videre pumper de stadig vandet væk. Så godt det nu kan lade sig gøre. Og håber på, at det bliver tørvejr. Masser af dage med tørvejr.