Stadig masser af gift i plantage

Kærgård Plantage nord for Esbjerg er stadig stærkt forurenet, selv om staten og Region Syddanmark har brugt 25 millioner kroner på oprydning efter Grindstedværket.

I to gruber er forureningen ligeså omfattende som i de to gruber, der er oprenset. Yderligere to gruber er mindre forurenet.

Forureningen omfatter klorerede opløsningsmidler, tungmetaller, medicinske stoffer og oliekomponenter, som det tidligere Grindstedværk deponerede i gruberne tilbage i 1956-1973.

Siver ud i havet

I 2007-2008 fjernede Region Syddanmark 4.400 ton stærkt forurenet jord ned til 3,5 meters dybde i grube 1 og 2. Jorden indeholdt 50 ton opløsningsmidler og to ton kviksølv samt store mængder af oliestoffer og andre tungmetaller.

Region Syddanmark har nu bedt miljøminister Karen Ellemann (V) om økonomisk hjælp til at komme videre med oprydningen.

Foreløbig siver forureningen ud i havet, så myndighederne fraråder fortsat badning ved Kærgård Plantage.

Staten og regionen har hidtil hver brugt 25 millioner kroner på oprydningen.

Det vil koste omkring 50 millioner kroner mere at fjerne resten af forureningen. Regionens teknikere regner med, at 85 procent af den samlede forurening kan komme væk.

Der vil gå 20 år, inden badevandet ved plantagen ikke længere er giftigt.