TV der bevæger dig

Svaner mødes - og nogle slås

Flere hundrede svaner har de seneste dage slået sig ned i Kvie sø mellem Grindsted og Varde.

Et lille udsnit af svaneflokken, som har slået sig ned i Kvie Sø lige nu. De vil snart finde ud til redesteder, efterhånden som isen slipper sit greb.

Nu, hvor isen snart smelter, går ynglesæsonen ind. Det betyder kampe om de mest føderige vådområder med frodig vegetation på bunden og bredderne.

Der er 4.000 - 5.000 ynglende par af knopsvaner i Danmark, og hannerne kan veje op imod 16 kilo. De kæmper både om redepladserne og om hunnerne.

Når først redepladsen er sikret, kan en knopsvanehun lægge 5-6 æg.