Sydtrafik kan ikke sikre Vestbanen

Hvis Vestbanen skal bevares og samkøres med Arriva Tog helt til Esbjerg, må Region Syddanmark som økonomisk ansvarlig for banen stå for finansieringen. Den melding kommer nu fra bestyrelsen i Sydtrafik.

Sydtrafik kan ikke i forbindelse med investeringer og drift af banen påtage sig en økonomisk risiko, som kan lægge ekstra udgifter på kommunerne.

Det fastslår Sydtrafiks bestyrelse og dermed forholder bestyrelsen sig til en række forslag til finansiering, som regionen og Varde Kommune har opstillet for Vestbanen, og som involverer Sydtrafik.

Bestyrelsen besluttede desuden at henstille til Region Syddanmark, at regionen ikke finansierer banen ved at skære ned i den regionale kørsel. I modsat fald vil kommunerne kunne blive nødt til at finansiere dele af denne kørsel.