TV der bevæger dig

Sygeplejersker rykker ud

En lille gruppe hjemmesygeplejersker i Tistrup ved Varde rykker to gange om ugen ud med hjertestarter og førstehjælpskasse til mennesker i nød, inden ambulancen når frem.

Sygeplejerskerne får de fleste alarmer i dagtimerne.

Sygeplejerskerne har i et halvt år deltaget i et forsøg på at forbedre beredskabet i tyndt befolkede områder, hvor der ikke lige står en ambulance klar til udrykning i nærheden.

Sygeplejerskerne har i gennemsnit været fremme i løbet af fem minutter, og bortset fra et enkelt tilfælde kom de før ambulancen. Ofte rykker de ud til mennesker, der har problemer med hjertet.

De har haft 42 udrykninger.

- Det giver stor tryghed, og vi er rigtig glade for resultatet. Vi ser nu på, om ordningen kan udbredes til andre dele af kommunen, for det er en god mellemløsning, mens vi arbejder på at få en ambulance mere fast udstationeret i Varde, siger formanden for udvalget for social og sundhed i Varde, Erik Buhl (V) til kommunens pressetjeneste.

Hjemmesygeplejen i Tistrup fortsætter forsøget i halvandet år mere.