Tørlagt sø genskabes

Efter flere årtiers forhandlinger står det klart, at den tørlagte Filsø ved Varde skal genskabes. Danmarks Naturfredningsforening jubler.

Engang var det Danmarks næststørste sø efter Arresø. Så blev den forvandlet til landbrugsjord, og nu skal der så være sø igen.

Efter flere årtiers forhandlinger har ejerne af landbrugsejendommen Fiil-Sø A/S ved Varde sagt ja til at opgive svinefarm og kartoffelmarker og sælge til Danmarks største private naturbesidder, Aage V. Jensen Naturfond. Det skriver Politiken mandag.

- Familien glæder sig derfor over at kunne overdrage Filsø til et naturgenopretningsprojekt, siger Peter Skak Olufsen, der er bestyrelsesformand for Fiil-Sø A/S, til avisen.

Grøn oase

Naturfonden vil nu genskabe søen som den største ændring på danmarkskortet i mange årtier.

- Det er meget glædeligt, siger Leif Skov, formand for fonden.
Også miljøorganisationerne jubler ved udsigten til en grøn oase, hvor landskabet omkring den nye sø med havet, heden og klitterne vil få et unikt dyreliv.

- Det er en stor sejr for naturen. Arealet kan blive et af Danmarks ypperste naturområder, siger biolog Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening (DN), til Politiken.

DN har siden 1941 kaldt afvandingen af Filsø danmarksrekord i naturødelæggelse.

Området var inden dræningen i international særklasse. Det vrimlede med sjældne fugle som brushane og sortterne, og sommerfuglen svalehalen havde sit sidste danske levested her.

Med genopretningen vil indbyggerne på Vestkysten og de mange tusinde turister få et helt nyt område med store naturoplevelser. Både gående og cyklister vil få let adgang, og der vil blandt andet blive opsat fugletårne.