TV der bevæger dig

Ulovligt byggeri skal rives ned

Den kendte musiker og sanger Helge Engelbrecht skal fjerne et broanlæg på 50 kvadratmeter ved sit hjem i Ansager.

Helge Engelbrecht på broanlægget, som han nu skal rive ned.

Helge Engelbrecht har anlagt Marienhaven ved Ansager Å, hvor han holder sommerkoncerter.

Imidlertid har han ikke fået de nødvendige tilladelser til broanlægget.

Et snævert flertal i Naturklagenævnet har påbudt ham at rive det ned, fordi det ikke opfylder kravene i lovene om vandløb og naturbeskyttelse.

Varde Kommune har tidligere stillet krav om, at anlægget lovliggøres.

Helge Engelbrecht siger, at han tager afgørelsen til efterretning.