TV der bevæger dig

Underkendt dispensation skaber både frustration og glæde

En dispensation fra Varde Kommune er blevet underkendt af Miljøklagenævnet. Til stor ærgelse for byrådspolitiker og stor glæde for naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Varde har fået medhold i en klage over en dispensation, kommunen har givet. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Vi syntes, det var en god løsning med beplantning af juletræer på et meget mindre areal end energipil, da vi så kunne undgå den store skov af pileplanter ned mod åen, som vi nu ser ud til at få. Derfor ærgrer det mig, at Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt dispensationen

Preben Friis-Hauge, fmd., Plan og teknik, (V), Varde Kommune

Varde Kommune indgik i 2016 det nogle borgere har kaldt en 'noget for noget'-handel med en lodsejer i Sig ved Varde.

Lodsejeren fik dengang en dispensation af Varde Kommune til at plante juletræer på et område, hvor det ikke er tilladt, da det ligger for tæt på både Varde Å og et fortidsminde. Til gengæld ville kommunen slippe for, at ejeren plantede energipil på 12 hektar jord ned mod ådalen. 

Læs også Varde Kommune underkendt i Miljøklagenævnet

Dispensationen fik Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Varde til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og nu er afgørelsen faldet. Nævnet har underkendt kommunens dispensation, da beplantningen er i strid med både åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen. Arealerne ligger nemlig indenfor både beskyttelseslinjen til Varde Å og Ovnbøl Bæk, ligesom de ligger for tæt på Sig Kapelbanke, der rummer en kirkegård fra middelalderen. Endelig støder arealerne op til et Natura 2000-område. 

Lodsejeren har tilladelse til at plante energipil, men ifølge fomand for Plan og Teknik i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, (V), vil den beplantning skæmme ådalen så meget, at kommunen så juletræsløsningen som en forbedring af områdets natur:

- Vi syntes, det var en god løsning med beplantning af juletræer på et meget mindre areal end energipil, da vi så kunne undgå den store skov af pileplanter ned mod åen, som vi nu ser ud til at få. Derfor ærgrer det mig, at Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt dispensationen, siger han til TV SYD

Naturfredningsforening: Loven gælder for alle

Vi vil ikke vil handle med natur. Vi har hele tiden peget på den præcedens, det kunne afstedkomme, hvis andre lodsejere fik samme idé. Loven skal være lige for alle, og det er Natur- og Miljøklagenævnet enig med os i med deres afgørelse.

 Merete Vigen Hansen, fmd., Danmarks Naturfredningsforening Varde.

Hos Danmarks Naturfredningsforening Varde hilser man til gengæld afgørelsen særdeles velkommen. Her har man frygtet, at dispensationen ville kunne åbne op for, at lodsejere andre steder også ville plante ud over naturbeskyttelseslinjer:

- Det er en principiel sag. Vi vil ikke vil handle med natur. Vi har hele tiden peget på den præcedens, det kunne afstedkomme, hvis andre lodsejere fik samme idé. Loven skal være lige for alle, og det er Natur- og Miljøklagenævnet enig med os i med deres afgørelse, siger en tilfreds Merete Vigen Hansen, formand, Danmarks Naturfredningsforening Varde. 

Læs også Politisk studehandel om juletræer