Uønsket i Danmark: Sumpbæver skudt ved Varde

Faktisk er det ikke en bæver, men en slags rotte. Men den er uønsket i Danmark, og derfor skal den skydes. Et eksemplar er skudt ved Varde.

Klima-forandringerne kan betyde, at flere sumpbævere kan dukke op i Danmark. I dag opleves den sporadisk i naturen, men et varmere klima kunne gøre den til fast beboer i Danmark, forklarer professor ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Jens-Christian Svenning.

Det vandelskende dyr , som også kaldes sumprotte eller bæverrotte, er en såkaldt invasiv art, som ikke hører naturligt hjemme i dansk natur. Dyret er faktisk indført til Europa fra Sydamerika på grund af dens skind.

I dag udgør den store gnaver et problem i bl.a. Tyskland, Italien og Frankrig. Her er bestanden af sumprotter næsten større end i Sydamerika.

- Stiger temperaturen som forventet i forbindelse med klimaændringer, så ville en bestand med stor sikkerhed kunne etablere sig i Danmark, fordi den er allerede udbredt i Tyskland. Grunden til at sumpbæveren endnu ikke har etableret nogen fast bestand, er at de danske vintre stadigvæk er for kolde, siger Jens-Christian Svenning.

 Sidste år blev der skudt to sumpbævere i Danmark: Ved Varde og i Rebild.