Før var det et værdifuldt landskab. Nu kan der bygges vindmøller på stedet

Flere kommuner ændrer status på værdifulde landskaber for at kunne bygge kæmpe-vindmøller i dem.

I tirsdags fortalte TV SYD, hvordan Haderslev Kommune ændrede status på et område i nærheden af Gram for at kunne opstille 39 vindmøller der.

I Varde har man gjort noget lignende for at få plads til 10 kæmpevindmøller i et område, som før var udlagt som værdifuldt landskab.

Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknikudvalget, Venstre, Varde (varighed 1.28):