TV der bevæger dig

Varde begynder forfra med omstridte vindmøller

Et stort flertal i Varde Kommunes byråd har nu besluttet, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse for vindmølleprojektet i Ulvemose og Bækhede Plantage. VVM-redegørelsen skal i høring inden byggeriet af møllerne kan genoptages.

Natur- og Miljøklagenævnets afvisning af VVM-redegørelsen for vindmøllerne ved Ulvemose og Bækhede Plantage betyder, at arbejdet med møllerne pt. står stille, og at byggepladsen er forsvarligt lukket ned.

Med byrådets beslutning om at udarbejde en ny VVM-redegørelse for mølleprojektet starter en ny proces, hvor alle parter igen skal høres vedrørende projektet. Byrådet ønsker en hurtig afklaring i forhold til mølleprojektet under hensyntagen til gældende frister og regler for høringen.

Første fase er den lovpligtige idefase, hvor alle parter kan gøre opmærksom på forhold, man ønsker belyst i forbindelse med VVM-redegørelsen. Idefasen ligger fra den 9. til den 23. oktober.

Derefter vil den nye VVM-redegørelse blive udarbejdet og sendt i høring.

- Ovenpå en intens debat de sidste uger er jeg tilfreds med, at vi på demokratisk vis og med et bredt flertal i byrådet er kommet frem til en beslutning, vi kan arbejde videre med. Nu skal alle høres igen, inden vi begynder arbejdet med den VVM-redegørelse, der skal ligge til grund for byggeriet af møllerne, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for udvalget for Plan og Teknik.