TV der bevæger dig

Varde Kommune har succes med at inddrive ejendomsskat

Fra årsskiftet overtog Varde Kommune opgaven med inddrivelsen af ejendomsskatter. Siden da er det lykkedes at indkræve mere end én million kroner. Tidligere var det en opgave, som Skat varetog med meget mindre succes.

Fra 1. januar i år overtog Varde Kommune inddrivelse af ejendomsskatter. Det er i følge kommunen så stor en succes, at de nu ni måneder efter allerede har fået en million kroner i kommunekassen.

Fra 1. januar i år overtog Varde Kommune inddrivelse af ejendomsskatter. Det er i følge kommunen så stor en succes, at de nu ni måneder efter allerede har fået en million kroner i kommunekassen.

Det er vigtigt, at kommunen får de penge ind, som der regnes med i budgettet. Det er jo penge, som går til at finansiere borgernes velfærd.

Erik Buhl, borgmester, (V), Varde

Pengene er kommet i hus via telefonopkald til alle, der har skyldt kommunen ejendomsskat, og ved at gøre udlæg i ejendomme og videregivelse af fortsat ubetalte ejendomsskatte-regninger til advokat.

- Det er vigtigt, at kommunen får de penge ind, som der regnes med i budgettet. Det er jo penge, som går til at finansiere borgernes velfærd, siger borgmester Erik Buhl, (V), til TV SYD.

I 2013 indførte Skat et fælles skatte-inddrivelsessystem kaldet EFI. Det var hensigten, at det skulle sikre en mere effektiv og ensartet inddrivelse af gæld. Men sådan blev det ikke. Systemet var præget af fejl og mangler, og i 2015 besluttede Skatteministeriet at opgive al gældsinddrivelse gennem EFI.

For Varde Kommune betød det, at man oplevede en markant nedgang af penge i kommunekassen fra ejendomsskatter.

 

 • Restancen på ejendomsskatterne i Varde Kommune 1. rate 2017:
  1. april 2017: 1.400.000 kroner.
  29. september 2017: 328.198 kroner.
 • Udviklingen i de samlede restancer for ejendomsskatter i Varde Kommune, inklusiv gamle restancer som ligger til inddrivelse hos Skat, ser ud som følgende:
  30/06 2015 = 2.518.236 kroner.
  30/06 2016 = 3.748.176 kroner.
  30/06 2017 = 1.668.063 kroner.
 • Varde Kommune overtog opgaven med inddrivelse af tilgodehavender for ejendomsskatter fra Skat ved årsskiftet. Krav, som er opstået før 1. januar 2017, er stadig Skats opgave at inddrive. Dog bliver dele af disse krav også betalt som følge af, at kommunen nu straks oversender kravene til advokat, hvis ikke der bliver betalt, efter der er foretaget udlæg for kravene.