TV der bevæger dig

Varde Kommune underkendt i Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnet ophæver dispensation til beplantning af juletræer på et areal syd for Sig ned mod Varde Å

Varde Kommunens dispensation til at avle juletræer ned mod Varde Å er underkendt af Miljøklagenævnet. Arkivfoto (Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Varde Kommune er blevet underkendt i en sag om beplantning af juletræer ned mod Varde Å syd for Sig. Sagen er indbragt af Danmarks Naturfredningsforening.

Kommunen gav i september 2016 dispensation til, at der kunne plantes juletræer på i alt fem forskellige delarealer på tilsammen godt 11 hektar. 

Læs også Politisk studehandel om juletræer

Beplantningen er i strid med både åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen. Arealerne ligger indenfor både beskyttelseslinjen til Varde Å og Ovnbøl Bæk og ligger også for tæt på Sig Kapelbanke, der rummer en middelalderlig kirkegård, og endelig støder arealerne op til et Natura 2000-område.

Afgørelsen betyder, at kommunens dispensation er ophævet, og at sagen hjemvises til fornyet behandling i Varde Kommune.