TV der bevæger dig

Varde og Tønder er nu yderområder på forkant

Varde og Tønder er blandt de i alt 18 udvalgte kommuner fra hele landet, som nu hver får op til 500.000 kroner i støtte fra kampagnen Yderområder på forkant.

De valgte kommuner har alle en fælles erkendelse af, at der er behov for forandring, og de har samtidig en stærk vilje til at sætte gang i den nødvendige, positive omstilling. De 18 udvalgte strategiprojekter er vidt forskellige og udspringer af forskellige udfordringer og muligheder.

Landbrug, lokalsamfund, turisme og natur.

I Varde vil kommunen arbejde for at styrke bosætningen på landet og i landsbyerne. Gennem udvikling af lokale produkter og netværk skal landbrugets forbindelse til lokalsamfundene, turismen og naturen genskabes. Og samtidig vil kommunen sætte fokus på integration af indvandrere fra Østeuropa ? ikke som arbejdskraft, men som en potentiel lokal ressource.

Tønder Kommune vil bl.a. borgerinddragelse lægge en langsigtet udviklingsstrategi, der skal være med til at definere det gode liv i landsbyer og mindre byer og kvalificere eksisterende strategier. Formålet er også at udvikle værktøjer og metoder, som kan indarbejdes i kommuneplanlægningen og hjælpe kommunen med at tilpasse sig en fremtid, hvor udvikling ikke nødvendigvis er lig med vækst.

Yderområder på forkant er en kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer - til gavn for hele landet. Bag initiativet står KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania. Målet er at skabe en positiv omstilling og tilpasning af kommunerne frem mod 2030.

Strategiprojekterne gennemføres i 2015-2016 og støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning. Kommunerne bidrager med samme beløb.