TV der bevæger dig

Varde-patienter er glade

95 pct. af patienterne på Ortopædkirurgisk Center Varde er tilfredse med den behandling, de har fået, viser ny undersøgelse.

Patienterne på Ortopædkirurgisk Center Varde er glade for den behandling, de har fået. Foto: Picasa

Undersøgelsen er baseret på data, som er indsamlet blandt hospitalets patienter siden 18. marts 2010.

? Vi er utrolig glade for og ydmyge over vurderingerne, som er blandt landets mest positive, siger klinikchef Knud Gade Freund.

Enheden for Brugerundersøgelser foretager hvert år en landsdækkende tilfredshedsmåling i det danske sundhedsvæsen på vegne af regionerne og Sundhedsministeriet.

2010-undersøgelsen tegnede et klart billede af, at patienterne oplever det som langt bedre at blive behandlet på et privathospital end på et offentligt sygehus.
Næsten 59 pct. af privathospitalernes patienter betegner deres samlede indtryk som ?virkelig godt?, mens det kun gælder for omkring hver tredje patient på landets hospitaler som sådan.

Ortopædkirurgisk Center Varde har siden 2002 tilbudt alle former for behandling og operation af lidelser i bevægeapparatet.
Privatklinikken, der er beliggende i Sundhedscenter Varde, modtager både patienter fra det offentlige system, patienter med sundhedsforsikring og selvbetalere.