TV der bevæger dig

Varde-skole laver rullende skolestart

Flere skole overvejer af indføre rullende skolestart i stedet for en samlet første skoledag. Bl.a. Starup Skole i Varde Kommune, som indfører det fra næste år.

Starup Skole i Varde Kommune indfører fra næste år rullende skolestart - i stedet for fælles første skoledag. (GoogleMaps)

- Det er noget, der breder sig rundt omkring. Der er jo skoler, der har kørt med det i i hvert fald otte - ti år og har gode erfaringer med det. Jeg synes sandelig også, det er spændende nytænkning i måden at starte i skole på, siger Anders Balle, formand for skolelederforeningen i Danmark.

Praktiseret i Jelling

Rullende skolestart har bl.a. været praktiseret i Jelling i syv-otte år.

En fælles første skoledag er ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Rullende skolestart betyder i praksis, at børnene løbende sluses ind på det nederste klassetrin - enten på forskellige fastsatte datoer i løbet af et skoleår eller simpelthen den dag, de fylder seks år.

Kommer enkeltvis

I Varde Kommune indfører Starup Skole som den første af kommunens skoler rullende skolestart med virkning fra 2013.

- Når børnene kommer enkeltvis, kan vi bedre tage vare på det enkelte barn. Barnet kommer ind i en etableret kultur og kan kigge på de andre og aflæse, hvad der sker, og de ældre elever kan hjælpe den nye klassekammerat både fagligt og socialt, siger viceskoleleder på Starup Skole i Varde, Inga Søndergaard.

Folkeskole-reform

Ifølge Anders Balle er den rullende skolestart et vigtigt element i en fleksibel folkeskole. Derfor vil foreningen drøfte konceptet nærmere med undervisningsminister Christine Antorini (S) i forbindelse med den kommende folkeskolereform.

Lærerne skeptiske

Men ikke alle er lige begejstret for den rullende skolestart. Det er især lærerne, der er skeptiske.

- Klassen bliver svækket som den bærende sociale enhed. Forældrene føler, den rullende skolestart svækker deres fællesskab omkring klassen. Det gør det meget mere flydende, hvem der egentlig er en del af klassen, og hvem de andre forældre er, siger Jesper Høier, afdelingschef for skole- og uddannelsespolitik i Danmarks Lærerforening.

Sådan fungerer rullende skolestart

* De danske folkeskoler har traditionelt skolestart hvert år i august. Enkelte folkeskoler har siden 90'erne eksperimenteret med et alternativ, den såkaldte rullende skolestart.

* Den form for skolestart kaldes "rullende", fordi skolen har flere skolestartdatoer fordelt over skoleåret.

* Indtil 2008 skulle skolerne søge om dispensation fra folkeskoleloven for at indføre rullende skolestart. Men i 2008 vedtog folketinget en ændring af loven, så skolerne nu ikke længere skal søge om dispensation, men frit kan indføre rullende skolestart.

* Den rullende skolestart er som regel kombineret med en aldersblandet struktur i indskolingen. I stedet for almindelige klasser opretter skolen aldersblandede børnegrupper, hvor børn fra for eksempel 0. til 2. klasse undervises sammen.

* Flere af de skoler, der indførte rullende skolestart i slutningen af 90'erne, var inspireret af svenske folkeskoler, hvor der er mulighed for skolestart en gang om måneden.

Mest sete på tvsyd.dk