Varde tager hånd om hjemløse

Varde Kommune har fået  godt 3 mill. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet til et projekt, der skal forbedre forholdene for hjemløse.   

20-30 hjemløse

I Varde Kommune rummer gruppen mellem 20 og 30 personer, og arbejdet kommer til at foregå i et tæt samarbejde med den selvejende institution Center Bøgely, der i forvejen rummer en række botilbud til udsatte. Center Bøgely har netop ansat 2 socialfaglige medarbejdere på fuld tid samt en projektkoordinator på 10 timer ugentligt til at forestå indsatsen de næste 3 år.
  

Også i Esbjerg

Indenrigs- og Socialministeriet har tildelt flere danske kommuner projektmidler til at få større viden om hjemløse-gruppen i Danmark og for at afprøve, hvilke metoder der kan tilføre gruppen en højere livskvalitet. Blandt de øvrige kommuner, der har fået midler til Projekt hjemløse, er Esbjerg, som Varde Kommune nu vil indlede et tæt samarbejde med om indsatsen for de hjemløse.