Verdens længste el-kabel skal gå i land ved Vestkysten

Et 630 kilometer langt søkabel i Nordsøen skal gå i land ved Blåbjerg på Vestkysten og fortsætte 75 kilometer gennem Jylland til Revsing ved Vejen - og bliver verdens længste el-kabel med navnet Viking Link.

Viking Link kommer til at bestå af et 630 kilometer langt søkabel i Nordsøen og ca. 140 kilometer lange landkabler, heraf de 75 kilometer mellem Blåbjerg og Revsing ved Vejen, hvor der bygges en omformerstation, og hvor Viking Link forbindes med det danske el-net.

Kablet vil strække sig fra Vejen i Sydjylland til cirka 170 kilometer nord for London. Det får en overføringskapacitet på 1400 megawatt. Det svarer til godt en tredjedel af det danske el-forbrug.

I dag produceres mere og mere strøm af vind og sol. Derfor bliver der stigende behov for at kunne transportere strøm over lange afstande og over landegrænser, så energien kan nå ud i forbrugernes stikkontakter og udnytte den vejrafhængige energi fra vind og sol meget mere effektivt.

Energinet forventer, at Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og de berørte kommuner giver miljø- og plantilladelser til etablering af anlæggene i dansk farvand og på dansk jord i begyndelsen af 2018.

Sammen med det store kabel udbygges højspændingsnettet mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse i to projekter. De tre store anlægsprojekter vil koste godt 11 milliarder kroner. Regningen for kablet deles lige mellem Danmark og Storbritannien. Det er Energinet, der står for den danske investering i elnettet.

Udbygningen af el-nettet i det vestlige Jylland består af to projekter. Fra Endrup ved Esbjerg og ned til den tyske grænse skal der etableres ca. 75 km ny 400 kV luftledning. Derudover skal en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund ved Holstebro udskiftes med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Det forventes, at Viking Link og luftledningen fra Endrup til grænsen sættes i drift i slutningen af 2022, mens luftledningen mellem Endrup og Idomlund er planlagt færdig i 2021.

 Danmarks el-forbindelser