Vestbanen anbefaler nye tidssvarende tog

Vestbanens bestyrelse har på sit møde den 16. december 2010 vurderet, at en drift af Vestbanen med nye tidssvarende tog fra den 1. juli 2012, kan lade sig gøre indenfor en samlet tilskudsramme på ca. 17,5 mio. kr. årligt.

Den nødvendige tilskudsramme ligger ca. 2.5 mio. kr. over det beløb på 15 mio. kr. årligt, som Region Syddanmark hidtil har tilkendegivet at ville stille til rådighed.

I en tynd tråd

Bestyrelsen har samtidig vurderet, at man kan holde anlægsbudgettet indenfor den ramme på 105 mio. kr. som parterne bag Vestbanen - Region Syddanmark, Sydtrafik og Varde Kommune ? hidtil har forudsat.

Dette betyder, at indkøbet af 2 nye togsæt samt modernisering af signaler og overkørsler kan ske indenfor den hidtil forudsatte ramme.

Bestyrelsen besluttede at anmode Region Syddanmark, Sydtrafik og Varde kommune om at tage stilling til om der, på denne baggrund, kan skabes et økonomisk grundlag for den fremtidige togdrift.

250.000 passagerer

Vestbanen er i dag en privatbane. Banen blev grundlagt i år 1900, og der kørte tog på strækningen Varde ? Nørre Nebel første gang den 15. marts 1903.

Togstrækningen Varde ? Nørre Nebel er 37,6 km.

Vestbanen transporterer i dag ca. 250.000 passagerer årligt og er et vigtigt transportmiddel for skolebørn og uddannelsessøgende. Vestbanen kører ca. 315.000 km. hvert år.