TV der bevæger dig

Vestbanen sikret: Aftale underskrevet

I dag blev den fremtidige samarbejdsaftale for Vestbanen underskrevet. Vestbanen A/S investerer 105 millioner kr. i projektet i form af nye tog og anlægsfornyelser.

02:28

Den 1. juli bliver de gamle røde tog udskiftet med to helt nye Arriva tog, og strækningen udvides, så togene kører fra Nr. Nebel til Esbjerg.

1 af 2

Beslutningen om at videreføre Vestbanen og lave samtrafik med statens togdrift til Esbjerg betyder, at Vestbanen A/S skal bruge 105 millioner kr. på at opdatere tog på banestrækningen Varde-Nr. Nebel. Pengene er skaffet gennem et investeringslån med Region Syddanmark som kautionist.

2 nye tog

58 millioner kr. skal bruges til to nye togsæt af typen Lint 41. De er identiske med de tog, Arriva kører med i Midt- og Vestjylland, og de vil blive blandet med disse togsæt, når samtrafikken starter 1. juli i år. Det betyder, at de gamle røde tog lægges i graven.

Overkørsler moderniseres

En masse millioner skal bruges på at forbedre og sikre de mange overkørsler, der findes på banestrækningen. Nogle skal sikres bedre med nye signalanlæg og bomme, andre skal lægges om og nogle skal helt nedlægges. Det drejer sig om markoverkørsler og private veje, der krydser banen.

BaneDanmark står for og betaler opgraderingen, når det er offentlige veje, der krydser banen. Vestbanen skal bruge 22,7 millioner kr. på de private overkørsler. Statens udgifter er vurderet til omkring 50 millioner kr. De nye tog kræver også længere perronanlæg på seks standsningssteder. Det koster 3,5 millioner kr.

Premiere på rejsekort

Der installeres standere til rejsekort check-ind og check-ud på alle standsningssteder til cirka 300.000 kr. pr. stk., og Vestbanen bliver det første sted, Sydtrafik indfører rejsekortet.

Sydtrafik skal årligt betale cirka 25 millioner kr. til Arriva for at drive Vestbanen de kommende seks til otte år.

Mere vejr