Vestbanens fremtid er usikker

Et flertal i Region Syddanmarks forretningsudvalg, at anbefaler Regionsrådet at indstille driften af Vestbanen i 2012.

Debatten omkring Vestbanen mellem Varde og Nørre Nebel ser ud til at have fundet sin ende.
 
Det vil koste 105 millioner kroner, hvis Vestbanen skal kunne fortsætte sin drift, da banenettet trænger til en omfattende renovering.
 
Den omkostning vil forretningsudvalget i Region Syddanmark ikke være med til at betale. Derfor indstiller de nu Vestbanen til lukning sommeren 2012.

- Hvis Varde Kommune i stedet bruger de 2,8 mio. kr. på en udvidet kommunal bus-dækning sammen med regionens Y-busløsning, kan vi i fællesskab etablere rigtig god kollektiv trafik i området, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

En busløsning kan dog betyde, at Region Syddanmark mister en del af sit bloktilskud.

- Det eneste argument, som taler for togløsningen er faktisk bloktilskudsargumentet. Jeg er dog af den indstilling, at man ikke skal rutte med skatteborgernes penge - heller ikke i denne sag. Også selvom vi eventuelt bliver belønnet med flere penge ved at vælge den dyrest mulige løsning frem for en fuldt dækkende og mere miljøvenlig busløsning, siger formanden for udvalget for regional udvikling, Lasse Krull (Kons.). 

Flere betænkeligheder ved fortsættelse

I en pressemeddelelse fra Region Syddanmark beskriver forretningsudvalget de følgende punkter, som betænkeligheder ved at Vestbanen skal fortsætte:
 
? At den fortsatte drift af Vestbanen vil være betydeligt dyrere end forudsat
? At forudsætningerne om stigende passagerindtægter er meget usikre
? At Varde Kommune ikke vil dække sin ejerandel af de konstaterede merudgifter
? At Varde Kommune ikke kan indskyde sin ejerandel af den forudsatte investering
? At det foreliggende forslag ikke indebærer en hjemtaget drift, men beror på en driftsaftale
? At Sydtrafik ser en økonomisk risiko i forbindelse med kommende genforhandlinger af driftsaftalen
? At de store investeringer forudsætter en meget lang driftsperiode medmindre der skal foretages ekstraordinært store afskrivninger

Det er nu op til Regionsrådet at vurdere Vestbanens fremtid på et møde den 28. februar.