Vi bliver ældre og ældre - det betyder også flere demente

I løbet af de seneste ti år er andelen af ældre i befolkningen steget med over 30 procent. Flere ældre betyder også flere demente. I Varde har de valgt at tage udfordringen op, og er blevet en demensvenlig kommune.

I Varde Kommune er andelen af borgere over 65 år steget med 22 procent siden 2007.

quote

Vi har nok en anden tilgang til vores borgere, end man har på et andet plejecenter. Vi bruger meget at være anerkendende, og at tage udgangspunkt i borgerens livshistorie for at kunne yde den bedste pleje.

Christina Engelbrekt Jeppesen, teamleder, Vinkelvejscentret, Ølgod.

Her har kommunen valgt at gøre noget ekstra for demente og er derfor nu  'demensvenlig kommune'. Så i Varde finder vi et plejehjem - kun for mennesker med demens. 

Lisbeth Uhre besøger sin bror Anders Nielsen på Vinkelvejscentret i Ølgod. Et plejehjem for mennesker med demens:

- Han er langt henne i sit demens-forløb. Han kan stadig kende os, men ellers kan han nogle gange bare lukke af.

På Vinkelvejscenteret er de særligt uddannede i at hjælpe mennesker med demens. 

- Vi har nok en anden tilgang til vores borgere, end man har på et andet plejecenter. Vi bruger meget at være anerkendende, og at tage udgangspunkt i borgerens livshistorie for at kunne yde den bedste pleje, fortæller Christina Engelbrekt Jeppesen, teamleder på Vinkelvejscentret i Ølgod.

Anders Nielsen har boet på centeret i tre år. I starten havde han sin hund med.

- Det gik så ikke længere, for han kunne ikke lide, at andre skulle have den, så derfor kom vi af med den. Så købte vi den tøjhund, og den er hans et og alt. Det har været værre, end det er nu. Men han er rigtig glad for den. Han tror, det er en levende hund, fortæller søsteren.

De ansatte bruger en pædagogisk metode, der hedder KRAP. Det står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Teamlederen giver et eksempel fra hverdagen.

- Vi har en borger, som engang imellem gerne vil flytte. Han begynder at flytte møbler ud af sin lejlighed. Andre steder ville de måske begynde at irettesætte ham og sige, du skal blive her hos os, men nogle af vores nattevagter har fundet ud af, at de siger, jamen vi skal nok flytte for dig. Så kan du lægge dig ind og hvile, mens vi flytter for dig. Det resulterer i, at borgeren får sin nattesøvn, siger Christina Engelbrekt Jeppesen.