TV der bevæger dig

Få dage til høringsfrist: Det kan ske med vejen i Vejen

Sidst på ugen udløber høringsfristen for Vejen Kommunes seneste sag om ekspropriering af Skovgårdsvej. Her er en oversigt over sagens mulige udfald.

Gårdejer Martin Lund Madsen kæmper for Skovgårdsvej. Foto: John Melin, TV SYD

Det er fire uger siden, at Vejen Kommune for anden gang eksproprierede jorden ved Skovgårdsvej. Denne ekspropriation har landmand og lodsejer Martin Lund Madsen, der stadig spærrer vejen, mulighed for at klage over indtil slutningen af denne uge.

Som praksis kan man ikke forvente, at han får noget ud af at klage.

Frederik Waage, lektor ved juridisk institut, Syddansk Universitet

Kommunen har ikke hørt fra ham endnu, men han kan stadig nå det. Derfor giver TV SYD med hjælp fra Frederik Waage, der er lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, dig her et overblik over de mulige udfald.

1. MARTIN LUND MADSEN KLAGER IKKE

Hvis lodsejeren slet ikke klager over Vejen Kommune betyder det indirekte, at han accepterer vejens placering. Vejafspærringen, som Martin Lund Madsen har sat op, vil i så fald blive fjernet, så man igen kan færdes på den.

2. MARTIN LUND MADSEN KLAGER

Hvis lodsejeren klager, er det Vejdirektoratet, der modtager klagen. 

- Som praksis kan man ikke forvente, at han får noget ud af at klage, siger Frederik Waage.

Grunden til det er, at en klage ikke vil stoppe sagen. Og Martin Lund Madsen skal derfor indrette sig efter eksproprieringen, mens klagen bliver behandlet. Afspærringerne skal derfor tages ned.

Martin Lund Madsen har tidligere givet udtryk for, at han vil gå hele vejen for at få fjernet vejen fra sin jord. Hvis Vejdirektoratet afviser klagen, vil hans næste skridt da være at gå videre med sagen til domstolene.

Sagen om Skovgårdsvej

  • I 2012 skulle Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det krævede blandt andet, at man ændrede på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen var nemlig for lav til, at der var plads til at hænge ledningerne til toget op.
  • Vejen Kommune besluttede at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst.
  • Da kommunen samtidig havde planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som krævede, at man kunne køre over jernbanen.
  • Den nye vej - Skovgårdsvej - skulle også gå gennem Martin Lund Madsens marker.
  • Vejen Kommune besluttede sammen med Banedanmark, at bruge elektrificeringsloven, som Banedanmark anvendte til broen, til også at ekspropriere jorden til den nye vej.
  • Vejen Kommune, Banedanmark og Trafikministeriet godkendte den endelige plan.
  • Det ville landmand Martin Lund Madsen ikke finde sig i. Sagen gik i byretten, landsretten og højesteret, hvor han fik medhold i, at elektrificeringsloven ikke kunne bruges til at inddrage hans jord til en kommunal vej. Det er ulovligt.
  • Martin Lund Madsen ejer igen den jord, hvor vejen ligger på.
  • Martin Lund Madsen har tilbudt kommunen at købe markerne for 21 millioner kroner, men det afviser kommunen. De mener, at landmanden har fået en passende erstatning på godt to millioner kroner af Banedanmark.
  • Mandag den 22. oktober spærrer Martin Lund Madsen vejen med bigballer og sand. Han vil have, at Vejen Kommune enten køber jorden eller fjerner vejen fra hans jord.
Se mere

3. MARTIN LUND MADSEN BEDER OM OPSÆTTENDE VIRKNING

Den sidste mulighed er, at Martin Lund Madsen anmoder om, at hans klage har opsættende virkning. Det betyder, at sagen bliver sat på pause, mens klagen bliver behandlet. I dette tilfælde vil afspærringen altså blive stående, hvis anmodningen bliver godkendt af Vejdirektoratet.

- Det er meget usandsynligt, at de (Vejdirektoratet, red.) gør det. Jeg antager, det vil være imod deres praksis, vurderer Frederik Waage.

Hvorfor er en pause usandsynlig?

Opsættende virkning kan bruges, hvis Martin Lund Madsen vil lide et voldsomt tab af vejens åbning. Frederik Waage vurderer dog, at lodsejeren ikke vil lide tab. Derudover benyttes opsættende virkning næsten aldrig i Danmark.

Mest sete på tvsyd.dk