Forstå striden om Skovgårdsvej

Her får du overblikket over den langstridte strid mellem lodsejer Martin Lund Madsen og Vejen Kommune. En strid, som Vejdirektoratet onsdag afgjorde til fordel for kommunen.

For et år siden spærrede lodsejer Martin Lund Madsen Skovgårdsvej med halmballer, efter Højesteret gav ham medhold i, at kommunen ikke havde ret til at ekspropriere hans jord.

Forud var gået en lang strid med Vejen Kommunen. Her får du overblikket over sagens forløb.

Overblik over stridens udvikling