TV der bevæger dig

Forstå striden om Skovgårdsvej

Her får du overblikket over den langstridte strid mellem lodsejer Martin Lund Madsen og Vejen Kommune. En strid, som Vejdirektoratet onsdag afgjorde til fordel for kommunen.

Skovgårdsvej er spærret af sandbunker, men de skal snart væk, efter Vejdirektoratet har givet Vejen Kommune ret i brugen af vejloven. Foto: Hans Lausten, TV SYD

For et år siden spærrede lodsejer Martin Lund Madsen Skovgårdsvej med halmballer, efter Højesteret gav ham medhold i, at kommunen ikke havde ret til at ekspropriere hans jord.

Forud var gået en lang strid med Vejen Kommunen. Her får du overblikket over sagens forløb.

Overblik over stridens udvikling

 • I 2012 skal Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det kræver blandt andet, at man ændrer på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen er nemlig for lav til, at der er plads til at hænge ledningerne til toget op.
 • Vejen Kommune beslutter at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst, da kommunen samtidig har planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som kræver, at man kan køre over jernbanen.
 • Den nye vej - Skovgårdsvej - skal også gå gennem svineavler Martin Lund Madsens marker.
 • Banedanmark beslutter at bruge elektrificeringsloven, som man anvender til broen, til også at ekspropriere jorden til den nye vej.
 • Vejen Kommune, Banedanmark og Trafikministeriet godkender den endelige plan.
 • Det vil Martin Lund Madsen ikke finde sig i. Sagen går i byretten, landsretten og højesteret, hvor han får medhold i, at elektrificeringsloven ikke kan bruges til at inddrage hans jord til en kommunal vej. Det er ulovligt. Martin Lund Madsen ejer igen den jord, hvor vejen ligger.
 • 22. oktober 2018 spærrer Martin Lund Madsen Skovgårdsvej med bigballer og sand. Han kræver, at Vejen Kommunen enten køber jorden eller fjerner vejen fra hans jord.
 • 4. december 2018 oplyser Martin Lund Madsen til TV SYD, at han har tilbagebetalt 2.073.220 kroner, som han modtog som kompensation for den jord, han har mistet til Banedanmark.
 • 6. december 2018 afholder Vejen Kommune åstedsforretning på Skovgårdsvej. Kommunen ønsker, at vejen bliver lovliggjort ved ny ekspropriation via vejloven. Martin Lund Madsen og hans advokat forlader åstedsforretningen i protest.
 • 22. januar 2019 vedtager byrådet i Vejen at gennemføre ekspropriationen ved at bruge vejloven.
 • 8. marts 2019 giver Vejdirektoratet Martin Lund Madsen medhold, og klagen over kommunens nye ekspropriation får opsættende virkning.
 • 23. oktober 2019 godkender Vejdirektoratet ekspropriationen efter vejloven, som Vejen Kommune har brugt

 

Herunder kan du læse mere om, hvad der kan ske med vej-sagen.

Læs også Det kan der ske med vejen i Vejen nu

 

Mest sete på tvsyd.dk