Jurist: - Det er lovligt at spærre omstridt vej

Det er lovligt at landmand spærrer Skovgårdsvej, selvom det generer trafikken i området, vurderer ekspert. Jorden, hvor på vejen ligger, er landmandens ejendom og ulovligt eksproprieret.

Landmand Martin Lund Madsen har fået Højesterets ord for, at opførelsen af Skovgårdsvej er ulovlig. 

- Han (Martin Lund Madsen red.) ejer vejen nu. Han har ejendomsretten til vejen. Det har Højesteret fastslået i en dom, der kom for en måned siden, siger jurist og dr.jur. ved Syddansk Universitet (SDU) Frederik Waage.

quote

Man kan ikke forhindre ham i at spærre vejen, for han har ejendomsretten til den jord, vejen ligger på.

 Frederik Waage, jurist og dr.jur. ved Syd Dansk Universitet

Derfor kræver Martin Lund Madsen, at Vejen Kommune enten fjerner vejen, eller betaler ham for de 190 hektar jord, der hører til ejendommen.

Ingen af delene vil kommunen være med til.

Striden er endt i, at Martin Lund Madsen mandag formiddag spærrede Skovgårdsvej for trafik med kæmpe sandbunker og bigballer. Og den afspærring er lovlig, fastslår Frederik Waage:

- Man kan ikke forhindre ham i at spærre vejen, for han har ejendomsretten til den jord, vejen ligger på, siger Frederik Waage.

Sagen om Skovgårdsvej kort:

  • I 2012 skulle Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det krævede blandt andet, at man ændrede på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen var nemlig for lav til, at der var plads til at hænge ledningerne til toget op.
  • Vejen Kommune besluttede at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst.
  • Da kommunen samtidig havde planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som krævede, at man kunne køre over jernbanen.
  • Den nye vej - Skovgårdsvej - skulle også gå gennem Martin Lund Madsens marker.
  • Vejen Kommune besluttede sammen med Banedanmark, at bruge elektrificeringsloven, som Banedanmark anvendte til broen, til også at ekspropriere jorden til den nye vej.
  • Vejen Kommune, Banedanmark og Trafikministeriet godkendte den endelige plan.
  • Det ville landmand Martin Lund Madsen ikke finde sig i. Sagen gik i byretten, landsretten og højesteret, hvor han fik medhold i, at elektrificeringsloven ikke kunne bruges til at inddrage hans jord til en kommunal vej. Det er ulovligt.
  • Martin Lund Madsen ejer igen den jord, hvor vejen ligger på.
  • Martin Lund Madsen har tilbudt kommunen at købe markerne for 21 millioner kroner, men det afviser kommunen. De mener, at landmanden har fået en passende erstatning på godt to millioner kroner af Banedanmark.
  • Mandag den 22. oktober spærrer Martin Lund Madsen vejen med bigballer og sand. Han vil have Vejen Kommunen enten køber jorden eller fjerner vejen fra hans jord.

Sydøstjyllands Politi har derfor mandag formiddag afspærret Skovgårdsvej i begge ender, og leder trafikken bort fra vejen. De oplyser, at vejen er spærret på ubestemt tid. 

Frederik Waage forventer, at når Vejen Kommune har truffet en ny lovlig beslutning om ekspropriering af jorden, så ville han skulle rydde vejen igen, og så er en afspærring af vejen ikke længere lovligt.   

- Så snart der er truffet en ny beslutning fra kommunen, så må han nok forvente at politiet kommer og rydder barrikaderne, siger Frederik Waage.