TV der bevæger dig

Otte spørgsmål og svar - bliv klogere på vejsagen

Sagen om den spærrede vej, Skovgårdsvej i Askov ved Vejen, har stået på i årevis og bringer sindene i kog. Her kan du få et overblik over sagen.

Skovgårdsvej i Askov ved Vejen blev spærret af lodsejer og landmand Martin Lund Madsen den 22. oktober 2018. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD.

 

Sagen begyndte i 2013, hvor dele af landmand Martin Lund Madsens grund blev eksproprieret, så der kunne blive bygget en ny vej, Skovgårdsvej.

 

 

Da Banedanmark for seks år siden skulle elektrificere en jernbanestrækning gennem Vejen Kommune, var en bro i Askov for lav til at de nye køreledninger kunne føres under. Derfor skulle der bygges en højere bro, hvilket krævede at Banedanmark eksproprierede 120 kvadratmeter af lodsejer Martin Lund Madsens mark. Men Vejen Kommune bad Banedanmark om at flytte broen 900 meter længere ind mod Vejen by, så det passede ind i kommunens langsigtede planer for trafik.

Banedanmark fik grønt lys af ekspropriationskommissionen til at ekspropriere den nye jord via elektrificeringsloven. Men det betød at den nye vej ville skære tværs igennem Martin Lund Madsens mark – og i stedet for 120 kvadratmeter skulle knapt 21.000 kvadratmeter eksproprieres. Den nye vej, Skovgårdsvej, blev bygget. Men det ville lodsejeren ikke finde sig i, så han satte gang i en retssag mod Banedanmark og Vejen Kommune.

Byretten i Esbjerg gav i 2015 Martin Lund Madsen ret i, at ekspropriationen var ulovlig. Senere gav Landsretten Banedanmark og Vejen Kommune medhold, men 10. september sidste år afgjorde Højesteret, at det ikke var lovligt at bruge elektrificeringsloven til at etablere en ny kommunal vej og en vendeplads.

Derfor valgte Martin Lund Madsen at spærre vejen den 22. oktober sidste år. Det var helt lovligt, da han havde Højesteret på sin side. Men i tirsdags, den 22. januar 2019, blev den omstridte vej gjort lovlig på byrådsmødet i Vejen. I stedet for elektrificeringsloven tager Vejen Kommune nu, efter anbefalinger fra Højesteret og Trafikministeriet, vejloven i brug og eksproprierer området en gang til.

 

 

Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen. Hvis et byggeri - for eksempel et vejbyggeri - er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Lodsejeren, hvis jord bliver eksproprieret, har ret til erstatning. I dette tilfælde overtog Vejen Kommune dele af Martin Lund Madsens mark for at anlægge Skovgårdsvej.

 

 

I en åstedsforretning mødes lodsejeren og myndigheden for at se på et sted, hvis dets faktiske tilstand har betydning for afgørelsen i en sag. Repræsentanter fra Vejen Kommune og Banedanmark mødtes den 6. december 2018 med Martin Lund Madsen i en åstedsforretning for at se nærmere på spærringen af Skovgårdsvej.

 

 

Lige nu er Skovgårdsvej spærret - og har været det siden 22. oktober 2018. Men den skal genåbnes, når den seneste ekspropriationssag er overstået. I Danmark kan man ikke stoppe en beslutning fra myndigheder ved at anlægge en ny sag.

 

 

Striden er tidligst løst, når den seneste ekspropriationssag om Vejloven er overstået. Martin Lund Madsen har fire uger fra den 22. januar 2019 til at klage. Det har ikke opsættende virkning – hvilket vil sige, at vejen skal tages i brug, også selvom Martin Lund Madsen anlægger en ny klagesag. Men i princippet starter sagen forfra, og kan vare i årevis, hvis Martin Lund Madsen anlægger en ny klagesag.

 

 

Den 48-årige landmand Martin Lund Madsen ejer grunden i Askov, hvor Skovgårdsvej løber igennem. Han er en af Danmarks største svineproducenter. Hans koncern MLM Group består af omkring 30 gårde - og ifølge Finans.dk producerer MLM Group en kvart million slagtesvin om året, har et tocifret millionoverskud på bundlinjen og en egenkapital på over 100 mio. kroner.

 

 

Der er meget delte meninger om sagen blandt borgerne i Askov. Skovgårdsvej er spærret på tredje måned - det tvingerne bilisterne til at finde andre måder at komme over jernbanesporene. Men de fleste, TV SYD har talt med, holder med Martin Lund Madsen og synes, at han skal fortsætte med at kæmpe. Tendensen er, at de yngre holder med landmanden, mens de ældre er mod ham. Modstanderne nævner, at de holder i kø og at der nu kører en del tung trafik, der blandt andet er farlig for byens skolebørn.

Mest sete på tvsyd.dk