TV der bevæger dig

20 millioner til Rødding Højskole

Rødding Højskole får 20 millioner kroner af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

00:47

Den gamle skole får nu nye undervisningslokaler.

1 af 2

Pengene skal bruges til at indrette moderne undervisningslokaler i de gamle landbrugsbygninger på skolen. Den gamle lade og kostald med tidligere siloer, høloft og maskinrum bliver omdannet til et auditorium og specialindrettede undervisningslokaler.

Projekteringen af byggeriet sker i samarbejde med A. P. Møller Fonden og sættes i gang henover sommeren. Ombygningen forventes at begynde i slutningen af året. Den skal stå færdig i 2012.

Efter en økonomisk sanering er højskolen kommet på fode igen.

Skolen har to lange kurser om foråret og efteråret samt 30 korte kurser.

Udover skolens fire hovedfag indenfor design, politik, musik og journalistik tilbyder skolen 25 andre fag.

Rødding Højskole havde i 2010 74 årselever.

Den er Danmark ældste højskole, stiftet i 1844.

Mest sete på tvsyd.dk