Ældre Sagen vokser

Medlemmerne strømmer til Ældre sagen. Organisationen har fået 57.000 nye medlemmer fra 2009 til 2010.

Lokalafdelingerne i Holsted og Billund har haft den største procentvise vækst. Ældre Sagen har 219 lokalafdelinger.

Ældre Sagen er stærkt afhængig af nye medlemmer, da mange medlemmer dør hvert år.

Nettotilvæksten af nye medlemmer var fra 2009 til 2010 på 14.500 medlemmer.

Ældre Sagen er Danmarks største folkebevægelse med 570.000 medlemmer. Det svarer til, at 28 procent af danskere over 50 år er medlemmer.