TV der bevæger dig

De forkerte svaner...

Lær jeres biologi, opfordrede en seer efter indslag om svaner på Kvie Sø ved Grindsted. Det var nemlig sangsvaner og ikke knopsvaner, som TV SYD påstod.

Niels Schmidt har sendt et billede af sangsvaner, gæs og ænder ved Gamst Søerne ved Vejen. Sangsvanerne har været der siden årsskiftet.

- Sangsvaner synger, som navnet siger, forklarer Svend Erik Andersen fra Nustrup. Og de ruger IKKE i Danmark.

Svend Erik Andersen er erfaren jæger og ved, hvad han så.

Også Niels Schmidt fra Vejen har korrekset os. Han så også lutter sangsvaner på billederne.

Niels Schmidt savner en forklaring på, hvorfor så mange sangsvaner gæster Danmark. Han bor selv ved Gamst Søerne nær Vejen.

- Jeg har siden januar kunnet se ud på mellem 300 og 600 sangsvaner dagligt. Der er over de seneste år kommet rigtig mange sangsvaner, som kommer omkring årsskiftet og bliver her til vinteren er forbi, skriver han til TV SYD.

Ud over de mange svaner er der 2-300 gæs og et væld af ænder. Endvidere har traner været næsten daglige gæster de seneste 3 uger. I en periode var der 8 nu er der som regel kun 3. Havørnen er også en jævnlig gæst.

Mest sete på tvsyd.dk