Det går skidt for Danish Crown

Men rigtigt godt for Brørup slagteri.

Mens Danish Crowns slagterier har problemer med at få tilstrækkeligt med grise til slagtning, fortsætter landets tredjestørste svineslagteri, det privatejede Brørup Slagteri, ufortrødent sine udvidelsesplaner.

Fra juni og året ud er det planen løbende at udvide antallet af ugentlige slagtninger fra 19.000 til 30.000.

Slagteriudvidelsen i Brørup kan iøvrigt ske, uden at der skal bygges til ved slagteriet, men ved i stedet at udnytte flere af døgnets timer til produktion.